Teknisk support

Står till förfogande för projektörer och installatörer.

Håkan Johansson
Syd
Epost: hakan.johansson@aqsprodukter.se
Telefon: 031-746 40 38
Telefax: 031-746 40 01
Mobiltelefon: 0709-44 94 38

Jan Wingne
Väst, Mellan och Norr
Epost: jan.wingne@aqsprodukter.se
Telefon: 031-746 40 30
Telefax: 031-746 40 01
Mobiltelefon: 0709-44 94 30

Lucas Wiman
Stockholm och Mälardalen
Epost: lucas.wiman@aqsprodukter.se
Telefon: 08-522 926 11
Telefax: 08-522 926 01
Mobiltelefon: 0709-44 94 39