Ljudtrycksnivåer

Alla ljudvärden är indikativa och angivna som ljudtrycksnivåer, baserade på olika förutsättningar beroende på aggregatens placering (inom- eller utomhus) och eventuellt andra omständigheter. Avsikten med värdena är enbart att möjliggöra jämförelser mellan motsvarande aggregattyper på denna webbsida, ej jämförelser med andra fabrikat, eftersom dessa kan vara angivna under helt andra förhållanden. Sådana jämförelser måste i stället baseras på aggregatens ljudeffektnivå. Aggregatens ljudeffektnivå måste också alltid ligga till grund för beräkningar av resulterande ljudnivåer i aktuella projekt. Se vidare aktuell aggregatdokumentation eller kontakta vår kundtjänst.

Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid olika förutsättningar (avstånd, dämpning, utbredning etc.), beroende på vilket ändamål aggregatet är konstruerat för. För information om aktuella förutsättningar för ett specifikt aggregat, se aktuell aggregatdokumentation eller kontakta vår kundtjänst.